Pogoji uporabe

POZORNO PREBERITE TA DOGOVOR, PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI TO ALI KATERO KOLI DRUGO HERBALIFOVO SPLETIŠČE IN PREDEN KUPITE KATERI KOLI HERBALIFOV IZDELEK ALI STORITEV.

Ti pogoji uporabe so dogovor (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki ga sklepate vi in Herbalife International of America, družba, ki deluje po zakonodaji Nevade (v nadaljnjem besedilu: družba, Herbalife ali mi). Ta dogovor določa pravne pogoje vaše uporabe tega spletišča in katerega koli drugega Herbalifovega spletišča ter pogoje za vaš nakup in/ali uporabo katerih koli Herbalifovih izdelkov ali storitev ali v povezavi s poslovno priložnostjo Herbalife (v nadaljnjem besedilu: ponudbe). Ta dogovor vsebuje informacije tudi o tem, kako postati Herbalife Distributer. Vaša uporaba Herbalifovih spletišč, vključno z vsemi spletnimi stranmi (v nadaljnjem besedilu skupaj: spletišče) ter vsemi informacijami, podatki, besedili, programskimi paketi, slikami, zvoki ali drugimi gradivi (v nadaljnjem besedilu skupaj: vsebina), ki so zajeti v njih, ali vaša uporaba ali nakup katere koli druge ponudbe potrjuje, da se strinjate s tem dogovorom, pogoji tega dogovora pa vas trajno zavezujejo. Če ste nezadovoljni s spletiščem ali drugimi ponudbami, je vaše edino in izključno sredstvo, da prenehate uporabljati spletišče ali druge ponudbe, razen če je v 6. členu dogovora izrecno navedeno drugače (Herbalifova garancija za stranke).

1. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

Pridržujemo si pravico, da kadar koli:spreminjamo pogoje tega dogovora,izključno po svoji presoji spletišče ali druge ponudbe ali kateri koli del spletišča ali drugih ponudb izboljšamo, dopolnimo, spremenimo ali ukinemo.Vse spremembe tega dogovora začnejo veljati takoj po ustreznem obvestilu, ki ga lahko prejmete po e-pošti ali se pokaže na spletišču (v nadaljnjem besedilu: obvestilo). Če spletišče ali druge ponudbe uporabljate tudi po takem obvestilu, se šteje, da ste te spremembe sprejeli.  Občasno preglejte ta dogovor in se prepričajte, da ste seznanjeni z njegovo najnovejšo različico. Spletišče ali druge ponudbe bomo mogoče občasno izboljšali, spremenili ali ukinili, in to delno ali v celoti, po izključno svoji presoji. Tudi izboljšave, dopolnitve ali spremembe spletišča ali drugih ponudb bodo predmet tega dogovora. 

2. DOSTOP

Za uporabo spletišča morate pridobiti dostop do svetovnega spleta in plačati vse pristojbine za tak dostop. Poleg tega si morate zagotoviti vso opremo, potrebno za vaš dostop do svetovnega spleta. Sami ste izključno odgovorni za nakup, priklop, namestitev, uporabo in vzdrževanje kakršne koli strojne opreme, programske opreme, telefonskih storitev (po kabelski ali drugi povezavi) ter storitve dostopa do svetovnega spleta za svoj osebni računalnik in vse s tem povezane stroške. Sami ste izključno odgovorni za pregled in zaščito svoje strojne in programske opreme pred računalniškimi virusi ter za druge povezane težave, preden to opremo uporabite. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za katere koli napake ali okvare, ki se nanašajo na napake ali okvare vaše strojne opreme ali programske opreme.

3. UPRAVIČENOST

Izjavljate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let. Izdelkov Herbalife in poslovne priložnosti Herbalife ni mogoče ponuditi, dostaviti niti prodati v nobeni državi, v kateri Herbalife predhodno ni dal dovoljenja. Seznam teh držav je na voljo na tej povezavi: odobrene države. Herbalife nenehno širi svoje poslovanje na nove trge, zato vas pozivamo, da občasno preverite posodobljeni seznam držav.

4. NEODVISNI HERBALIFE DISTRIBUTERJI

Herbalifovi izdelki in storitve se prodajajo izključno prek Herbalifove mreže neodvisnih Distributerjev. Da bi lahko kupovali Herbalifove izdelke in storitve, ni nujno, da postanete neodvisni Herbalife Distributer. Če pa vas zanima, da bi postali neodvisni Herbalife Distributer, pokličite Herbalife na telefonsko številko 1-866-866-4744.

5. SPLETIŠČA NEODVISNIH HERBALIFE DISTRIBUTERJEV

Neodvisni Herbalife Distributerji imajo lahko svoja spletišča. Vsak neodvisni Distributer je izključno odgovoren za zagotavljanje, da je vsebina njegovega spletišča točna in v celoti skladna z vsemi Herbalifovimi pravili, smernicami in postopki, vključno z med drugim Herbalifovimi Pravili ravnanja in pravili za Distributerje, Herbalifovimi dodatnimi pravili, Herbalifovim Pravilnikom Nutrition Cluba (kluba za prehrano), vsemi veljavnimi zveznimi in državnimi predpisi ter vsemi veljavnimi zakoni in predpisi države, v kateri živite ali delate. Preberite ustrezne določbe v kariernem priročniku, ki je sestavni del vsakega mednarodnega poslovnega paketa. Če potrebujete dodatni izvod priročnika, se obrnite na Herbalife na telefonski številki 1-866-866-4744. HERBALIFE ZAVRAČA VSAKO ODGOVORNOST, KI IZVIRA IZ SPLETIŠČ NEODVISNIH DISTRIBUTERJEV ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z NJIMI.

6. HERBALIFOVA GARANCIJA ZA STRANKE

Herbalife zagotavlja kakovost vsakega izdelka, na katerem je navedeno ime Herbalife, in potrjuje, da izdelki, ki so proizvedeni zanj, ustrezajo visokim standardom svežine in čistosti za namene uporabe. Prepričani smo, da bodo naše stranke povsem zadovoljne z našimi izdelki. Če stranka v prodaji na drobno iz katerega koli razloga ni popolnoma zadovoljna s katerim koli izdelkom Herbalife, ki ga je kupila od Herbalife Distributerja, lahko od Distributerja zahteva vračalo denarja, in to v tridesetih (30) dneh od prejema izdelka (stranke v Wyomingu lahko prekoračijo 30-dnevni rok za vračilo denarja). Stranka prejme navodila, da izdelek ali neporabljeni del izdelka vrne Distributerju, od katerega je izdelek kupila. Distributer mora stranki ponuditi možnost, da se celotni znesek takega izdelka odšteje od zneska, ki ga mora stranka plačati za nakup drugih izdelkov Herbalife, ali ji ponuditi možnost vračila celotne kupnine izdelka. Ta garancija je omejena z določili posameznih jamstev, ki so priložena določenim izdelkom ali so z njimi zapakirana, in ne velja za izdelek, ki je namerno poškodovan ali napačno uporabljen.

Pošljite svojo zahtevo tuka: https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235

7. VAŠI PODATKI IN VAŠA ZASEBNOST

Če spletišču ob uporabi predložite podatke, se strinjate, da zagotovite točne, veljavne in popolne podatke o tem, o čemer se vas sprašuje, ter se strinjate, da boste te podatke ustrezno ohranjali in posodabljali. V skladu s politiko varovanja zasebnosti podatkov lahko tretjim osebam razkrijemo podatke o vas, ki jih zbiramo prek spletišča ali kako drugače.  Za več informacij preberite celotno našo politiko o varstvu osebnih podatkov. Morebitne spremembe politike o varstvu osebnih podatkov začnejo veljati takoj po ustreznem obvestilu. Vaša uporaba spletišča ali drugih ponudb po takem obvestilu pomeni, da se strinjate s temi spremembami.  Občasno preglejte politiko o varstvu osebnih podatkov in se prepričajte, da ste seznanjeni z njeno najnovejšo različico.

8. OBNAŠANJE UPORABNIKA

Sami ste odgovorni za vse vsebine, ki nam jih pošljete. Spletišča ali drugih ponudb ali katerih koli informacij, ki jih pridobite na spletišču ali iz drugih ponudb, ne smete uporabljati za:oviranje drugih uporabnikov pri uporabi spletišča ali drugih ponudb;kakršno koli nezakonito ravnanje;namerno nagovarjanje mladoletnikov ali povzročanje kakršne koli škode mladoletnikom;lažno predstavljanje sebe ali katere koli svoje pripadnosti;spreminjanje, prilagajanje, podlicenciranje, prevajanje, prodajo, obratni inženiring, razstavljanje katerega koli dela spletišča ali drugih ponudb;spreminjanje ali odstranitev katerih koli oznak o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah;  uokvirjanje, zrcaljenje ali vzpostavljanje hiperpovezave katerega koli dela spletišča ali drugih ponudb brez našega predhodnega pisnega soglasja alipovezovanje s katero koli stranjo v okviru spletišča ali drugih ponudb kjer koli na svetovnem spletu ali na katerem koli spletišču, ki vsebuje katere koli izjave o zdravilnih ali koristnih učinkih katere koli snovi, ne glede na to, ali mi takšno snov proizvajamo, prodajamo ali distribuiramo.

9. UPORABA E-NASLOVOV V OKVIRU SPLETIŠČA

Če uporabljate e-poštni naslov, pridobljen v okviru spletišča ali drugih ponudb, se strinjate, da ne boste nobeni fizični ali pravni osebi poslali:kakršne koli nezakonite, goljufive, grozilne, žaljive, obrekljive, vulgarne, opolzke, škodljive, vznemirjujoče, nerazumljive vsebine, vsebine, ki posega v zasebnost druge osebe, sovražne vsebine oziroma vsebine, ki je rasistično, etnično ali kako drugače sporna, ali spada v okvir izjave o zaupnosti podatkov, ali krši naše pravice intelektualne lastnine ali druge pravice oziroma pravice katere koli tretje osebe; kakršne koli informacije o našem podjetju, ki ni namenjena javnosti;kakršne koli poslovne skrivnosti alikakršne koli računalniške kode, datoteke ali programa (na primer računalniškega virusa), narejenega z namenom motenja, uničenja, ogrožanja varnosti ali omejevanja polnega delovanja katere koli naprave.Pošiljanje neželene pošte je strogo prepovedano. Neželena pošta je za ta namen opredeljena kot pošiljanje neželenih sporočil kateri koli fizični ali pravni osebi, novičarskim skupinam, forumom, po e-poštnih seznamih ali drugim skupinam oziroma po seznamih, razen če je bilo pridobljeno predhodno soglasje prejemnika e-sporočila, da izrecno dovoljuje pošiljanje e-sporočil oziroma če je poslovno ali osebno razmerje vzpostavljeno s prejemnikom e-sporočila. ČE PREJEMATE NEŽELENO POŠTO OD NEKOGA, KI PRODAJA ALI OPISUJE HERBALIFOVE IZDELKE ALI POSLOVNO PRILOŽNOST, NAS O TEM TAKOJ OBVESTITE, DA BOMO LAHKO USTREZNO UKREPALI.Prepovedana je uporaba lažnih glav e-sporočila, ponarejanje ali spreminjanje katerega koli izvornega e-sporočila, ki je v povezavi s Herbalifom in/ali njegovimi izdelki in storitvami.Upoštevati morate lokalno zakonodajo in predpise v zvezi z varstvom podatkov in pošiljanjem promocijskih gradiv. Poleg tega, če fizična ali pravna oseba izrazi, da ne želi prejemati e-sporočil, se strinjate, da ji ne boste pošiljali e-pošte. Če se oseba najprej strinja za prejemanje e-pošte, pozneje pa izrazi željo, da se e-pošta ne pošilja več, morate spoštovati to zahtevo. Herbalife prepoveduje sodelovanje v kateri koli od navedenih aktivnosti z uporabo storitev drugega ponudnika, pošiljatelja e-sporočil ali kako drugače.

10. NAŠE LASTNIŠKE PRAVICE

Spletišče in druge ponudbe ter programska oprema, ki se uporabljajo skupaj s spletiščem in drugimi ponudbami, vsebujejo informacije, ki so zaščitene z avtorsko pravico, blagovnimi znamkami, zakonodajo o poslovni skrivnosti, storitvenimi znamkami, patenti in/ali drugimi lastniškimi pravicami in zakoni (v nadaljnjem besedilu skupaj: zakoni o intelektualni lastnini). Poleg tega je vsebina na spletišču ali v drugih ponudbah ali oglasih sponzorjev, v informacijah, ki jih prejmete prek spletišča ali z drugimi ponudbami, ali v informacijah, ki jih prejmete od oglaševalcev, zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini. Strinjate se, da ne boste spreminjali, najemali, posojali, prodajali, distribuirali niti ustvarjali različic, ki temeljijo na spletišču ali drugih ponudbah, in to v celoti ali delno, razen če vas za to pisno pooblastimo.

11. LASTNIŠTVO IN OMEJITVE UPORABE

© 2003 Herbalife International of America. Vse pravice pridržane. Herbalife International of America je lastnik in upravlja to spletišče in/ali druge ponudbe skupaj z drugimi v skladu s pogodbenimi sporazumi. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne smete na noben način kopirati, razmnoževati, znova objavljati, nalagati, prenašati, prenašati niti distribuirati gradiv s spletišča ali iz drugih ponudb. Ne smete spreminjati nobenega gradiva, ki ga vsebuje spletišče ali druge ponudbe, niti uporabljati nobenega gradiva za kateri koli drug namen. Potrjujete, da z uporabo spletišča ali drugih ponudb ne pridobite nobenih lastniških pravic nad nobeno intelektualno lastnino. Dajemo vam omejeno, neizključno in neprenosljivo dovoljenje za uporabo spletišča izključno za brskanje po spletišču ali po drugih ponudbah med uporabo interneta. V skladu s pogoji tega dovoljenja ne smete izdelovati začasnih ali trajnih kopij spletišča ali drugih ponudb niti katere koli vsebine na katerem koli mediju za kateri koli namen. Na vas ne prenašamo lastništva nobenega dela vsebine. Pridržujemo si vse pravice, lastništvo vseh delov vsebine in interes za vse dele vsebine. Nobenega dela programske opreme spletišča ali drugih ponudb ne smete prodajati, preprodajati, razstaviti, obdelovati z obratnim inženiringom ali kako drugače preoblikovati v obliko, ki je berljiva za človeka (razen v omejenem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja). Nobenega dela spletišča ali drugih ponudb ne smete prenesti tretjim osebam. Herbalife, naš logotip in imena izdelkov, ki jih podjetje proizvaja, daje na trg, prodaja ali distribuira, so trgovska imena (blagovne znamke) in/ali storitvene znamke podjetja Herbalife International of America, Inc., ali njegovih hčerinskih podjetij. Vsa druga trgovska imena, storitvene znamke in logotipi, uporabljeni na spletišču ali v drugih ponudbah, so trgovska imena, storitvene znamke ali logotipe njihovih lastnikov.

12. VAŠE ZAMISLI

Če nam pošljete katere koli zamisli, predloge ali pričevanja, imamo pravico, da to, kar ste poslali, uporabimo popolnoma brezplačno, kot se nam zdi primerno, kar vključuje tudi pravico do objave takšnih vsebin na spletu. Zamisli in gradiva lahko prek tega spletišča pošljete le, če ste za objavo takšnih materialov pridobili ustrezno avtorsko pravico in druga dovoljenja ter nam dovolite, da takšno gradivo uporabljamo brez omejitev. Strinjate se, da ne boste kršili pravic tretjih oseb niti delovali v nasprotju s temi pravicami, vključno s pravicami do varstva zasebnosti, pravico do objave ter intelektualnimi in lastniškimi pravicami, kot je avtorska pravica ali pravica blagovne znamke.

13. PRIČEVANJA

Pričevanja ljudi o izkušnjah z izdelki ali poslovno priložnostjo, pričevanja, ki jih objavljamo na našem spletišču ali v drugih ponudbah, so dejanske izkušnje vsakega od teh posameznikov, navedena so kot primer in so lahko netipična.

14. POVEZAVE

Lahko navedemo povezave do drugih neodvisnih spletnih strani ali virov. Naše navajanje teh povezav ne pomeni strinjanja z vsemi informacijami, izdelki ali storitvami, ki so na voljo na taki povezavi. Ker nimamo nadzora nad spletišči mesti niti viri tretjih oseb, ne moremo biti odgovorni za vsebino teh spletišč ali virov niti za vašo uporabo katere koli vsebine na teh spletiščih ali v virih tretjih oseb.

15. NAPAKE

Čeprav se trudimo, da so podatki na spletišču in drugih ponudb točni, ne moremo jamčiti točnosti in popolnosti spletišča, njegove vsebine ali drugih ponudb. Če menite, da ste na spletišču ali v drugih ponudbah odkrili napako, nas pokličite na telefonsko številko 866-866-4744 in nam po možnosti opišite napako, njeno lokacijo URL-ja in svoje kontaktne podatke. Vaše mnenje bomo upoštevali po svojih najboljših močeh. 

16. IZJAVA O ODKLONITVI JAMSTVA, OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Z uporabo spletišča ali drugih ponudb se izrecno strinjate z naslednjim:

Spletišče in druge ponudbe so na voljo takšni, kot so, in kot so na voljo. Kolikor je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo, zavračamo vse jamstvo in pogoje, izrecne ali implicitne, vključno z med drugim jamstvom in pogoji ali drugimi pogoji tržnega potenciala, primernostjo za posebne namene in nekršitev, razen jamstev, ki so izrecno določena v členu tega dogovora z naslovom Herbalifova garancija za stranke;

Ne jamčimo, da:

(i) spletišče ali ponudbe ustrezajo vašim zahtevam,

(ii) spletišče ali druge ponudbe delujejo brez prekinitev, pravočasno, varno ali brez napak,

(iii) so rezultati, pridobljeni z uporabo spletišča ali drugih ponudb, točni ali zanesljivi ter

(iv) bodo morebitne napake spletišča ali drugih ponudb odpravljene;

Spletišče ali druge ponudbe uporabljate izključno na lastno odgovornost. Pri sprejemanju pomembnih osebnih, zdravstvenih, pravnih ali finančnih odločitev se ne zanašajte na nasvete, izjave ali mnenja. Za nasvet, ki ustreza vašim osebnim okoliščinam, se posvetujte s pooblaščenimi strokovnjaki. Sami ste izključno odgovorni za morebitno škodo, ki ste jo utrpeli vi ali katera koli tretja oseba, ki jo neposredno ali posredno povzroči katero koli gradivo, ki ga naložite ali prenesete s spletišča ali iz drugih ponudb. Ne moremo biti odgovorni za katero koli škodo, ki jo je mogoče pripisati virusom ali drugim uničujočim gradivom;

V zvezi s spletišči neodvisnih Distributerjev ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev, vključno z garancijami tržnega potenciala ali primernosti za določen namen. Ne zanašajte se na nobeno izjavo ali garancijo, ki jo najdete na katerem koli spletišču neodvisnega Distributerja;

Vsa dodatna jamstva mora podjetje pisno odobriti. Strinjate se, da mi, naši delavci, direktorji, zaposleni, predstavniki, pooblaščenci, zastopniki, neodvisni Distributerji ali naši dobavitelji ne bomo odgovorni za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali posebno škodo ali izgubo (vključno z na primer škodo zaradi izgube zaslužka, izgube ugleda in izgube podatkov), tudi če ste nas obvestili, da takšna škoda lahko nastane zaradi:

 • dejstva, da vam vaši podatki o vpisu niso na voljo ves čas,
 • dejstva, da ste neodvisni Herbalife Distributer
 • vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe spletišča ali zaradi vašega nakupa ali uporabe drugih ponudb,
 • nepooblaščenega dostopa do vsebine ali podatkov, ki jih predložite, ali spreminjanja teh ali
 • dejanja katere koli tretje osebe v zvezi s spletiščem ali drugimi ponudbami.S tem se odpovedujete pravici do kakršnih koli zahtevkov iz tega naslova, bodisi na podlagi pogodbene, nepogodbene ali druge odgovornosti, tudi če smo bili obveščeni o možnosti take škode. Nekatere omejitve iz tega člena morda ne bodo veljale za vas, odvisno od ustrezne jurisdikcije. Na primer, če imate stalno prebivališče ali poslujete v Združenem kraljestvu, zgornje omejitve ne bodo izključile odgovornosti Herbalifa za smrt ali telesne poškodbe zaradi malomarnosti Herbalifa. 

17. ODŠKODNINA

Strinjate se in se zavezujete, da boste nas, naše delavce, direktorje, zaposlene, predstavnike, pooblaščence, neodvisne Distributerje in zastopnike varovali pred odgovornostjo in odvezali odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli morebitnimi zahtevki, škodo, izgubami, stroški (vključno z zmernimi honorarji odvetnikov) ali drugimi izdatki, ki izhajajo neposredno ali posredno iz ali so kakor koli povezani z:

 • vašim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja v zvezi s spletiščem ali drugimi ponudbami,
 • ravnanjem ali opustitvijo ravnanja katere koli osebe, ki uporablja vaše uporabniško ime v zvezi s spletiščem ali drugimi ponudbami;
 • vašim nakupom ali uporabo spletišča ali drugih ponudb ter nakupom ali uporabo spletišča ali drugih ponudb s strani druge osebe, ki uporablja vaše uporabniško ime,
 • kršitvijo katere koli določbe tega dogovora,
 • katero koli navedbo ali trditvijo, da katero koli gradivo, ki nam je poslano ali predano prek spletišča ali drugih ponudb, krši ali kako drugače pomeni kršitev avtorske pravice, pravic blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali druge intelektualne lastnine ali drugih pravic katere koli tretje osebe, in/ali
 • kršitvijo pravic katere koli strani, vključno z, brez omejitev, očitki o obrekovanju, ogovarjanju, kršenju pravic do objave, kršenju pravic lastnine in pravic intelektualne lastnine ali drugih lastninskih pravic.Če vložimo odškodninski zahtevek, se strinjate, da boste od nas zahtevali pisno potrditev in da se boste le s takšno pisno potrditvijo strinjali s poravnavo v zvezi s katerim koli zahtevkom ali tožbo.

18. PREKINITEV, PRILAGODITEV

Kadar koli in brez navedbe razloga vam lahko onemogočimo uporabo spletišča ali drugih ponudb ali dostop do njih. Poleg tega lahko kadar koli in brez navedbe razloga spremenimo način delovanja spletišča ali ukinemo spletišče ali druge ponudbe, v celoti ali delno, o čemer vas ustrezno obvestimo ali tudi brez tega obvestila. Za prenehanje pravic katere koli strani ni potrebno obvestilo o preklicu dogovora. Strinjate se, da nas ne boste šteli za odgovorne za katere koli neposredne, posredne, naključne, posebne, posledične ali ustrezne izgube ali škodo, ki izhaja iz tega, da smo spletišče ali druge ponudbe spremenili ali ukinili ter da smo onemogočili vaš dostop do spletišča ali drugih ponudb.

19. AMERIŠKA ZAKONODAJA

Če do spletišča ali drugih ponudb dostopate z lokacij zunaj ZDA, ste odgovorni za upoštevanje lokalne zakonodaje, če je to ustrezno in v obsegu, kot je ustrezno.Vsa programska oprema, uporabljena na spletišču ali v drugih ponudbah, je predmet ameriškega nadzora izvoza. Takšne programske opreme ni dovoljeno prenesti ali drugače izvoziti ali znova izvoziti (i) na Kubo, v Irak, Libijo, Severno Korejo, Iran, Sirijo (ali državljanom ali prebivalcem teh držav) ali v katero koli drugo državo, za katero so ZDA razglasile embargo na izvoz blaga, ali (ii) komur koli na seznamu posebej imenovanih državljanov ameriškega ministrstva za finance ali na seznamu subjektov, katerih naročila je treba zavrniti, ki ga je izdalo ameriško ministrstvo za trgovino. Z nalaganjem ali uporabo take programske opreme izjavljate in jamčite, da ne bivate v nobenih od teh držav, niste pod njihovo upravo, niste državljan ali prebivalec katere koli od teh držav, in da niste na nobenem od teh seznamov.Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji kadar koli za katero koli osebo, geografsko območje ali jurisdikcijo omejimo dostop do spletišča ali drugih ponudb.

20. DRUGE DOLOČBE

Za ta dogovor veljajo zakoni zvezne države Kalifornije (ne glede na načela kolizije zakonov v Kaliforniji). Za morebitne spore med vami in nami so pristojna državna ali zvezna sodišča v okrožju Los Angeles v Kaliforniji. Če sodišče ugotovi, da del tega dogovora ni izvršljiv, se bo preostali del dogovora še naprej uporabljal. Ta dogovor pomeni celotno pogodbo med vami in nami v zvezi s spletiščem ali drugimi ponudbami, poleg tega ta dogovor nadomešča vse predhodne pisne ali ustne sporazume, ki so morda obstajali med nami. Nepreklicno in brezpogojno se odpovedujete vsem pravicam ali pravnim sredstvom, ki bi vam lahko bili na voljo za zahtevek za odškodnino in/ali preklic tega dogovora zaradi katerega koli napačnega navajanja dejstev (z izjemo lažnega navajanja dejstev), ki jih ta dogovor ne vsebuje. Brez našega pisnega dovoljenja svojih pravic ali obveznosti po tem dogovoru ne smete prenesti na nikogar. Dejstvo, da nismo izvedli nobene določbe tega dogovora, še ne pomeni, da se odpovedujemo svoji pravici do iste določbe v prihodnosti. Naslovi členov, navedeni v tem dogovoru, so zgolj informativne narave in sami po sebi ne pomenijo izvršljivih določb tega dogovora.

 

(Zadnjič pregledano 29. julija 2003.)

© 2003. Herbalife International of America. Vse pravice pridržane.